Skip to Main Content
 

Studentvooruitgang


De vooruitgang van studenten blijft een risicovol thema voor instellingen. Een cursist die ermee stopt, is een aanslag voor de kern van het gegeven: er wordt rechtstreekse financiering verloren of zelfs teruggevorderd, de vaste wervingskosten worden verspild en de reputatieschade maakt aanwervingen in dezelfde groep moeilijker voor de toekomst. Maar wanneer risicovolle populaties slagen, ontstaat een heilzame sfeer van vertrouwen in de instelling, de student en de markt.


Studentvooruitgang

Goede data en flexibele actie zijn cruciaal voor vooruitgang

Vooruitgang van studenten

Wanneer het probleem is geïdentificeerd, is het niet altijd gemakkelijk om een oplossing te vinden. Hoe bied je bijvoorbeeld een meer collaboratief curriculum? Hiervoor is wellicht een gezamenlijke respons van verschillende afdelingen in de instelling, een gebruiksanalyse en feedback nodig om de vooruitgang te monitoren.

Een student worstelt met het leren van een boek

Spoor studenten op die risico lopen


Gegevens moeten snel en zodanig verzameld worden dat de oorzaken van slechte resultaten kunnen worden opgespoord.

Zeven studenten met hun handen in een cirkel

Verhoog studentbetrokkenheid


Wanneer de risico lopende groepen zijn geïdentificeerd, heb je tools nodig om ze te engageren.

Een illustratie van een beoordeling.

Stimuleer continue prestaties


Formatieve beoordeling en feedback kunnen alle studenten helpen.

Een instructeur werkt met een student

Maak voorzieningen voor individuele verschillen


Personalisatie houdt cursisten betrokken en pakt hun grootste leerbehoeften aan.

Leer meer over hoe onze oplossingen en services u ondersteunen met de voortgang van studenten:

Volgende stappen

  • Praat met ons

    Neem vandaag contact met ons op voor meer informatie.